İlkokul Kitapları ve Çeşitleri

Okur yazarlığın temellerinin atıldığı ilk okul yıllarında doğru ve kapsamlı eğitim faaliyetlerinden alınan bilgiler kadar doğru kaynaklar ile konuları pekiştirme ve kelime hazinesini artırma çok önemlidir. Kimi aileler okul tarafından verilen kaynaklarla yetinmek isterken kimi aileler de çocuğu adına idealist düşünceler besleyerek verilebilecek en iyi eğitimi sunmak isterler. Ne var ki sınıf öğretmenleri bu konuya her zaman çözüm bulacak doğru yaklaşım sergilemesini bilirler. Geçmişte okuma kitaplarının tekil olarak öğrenci ile buluşması söz konusu iken günümüzde artık bu setlere dönüşmüş durumdadır. Bu kitaplar sayesinde öğrencilerin ana dili olan Türkçe ile ilgili bilgi ve yeteneklerinin artması desteklenirken aynı zamanda tüm dersler hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlanmaktadır. Doğru yayınlar ile çalışarak prensipli ve disiplinli bir çalışma sergilendiğinde geleceğe sağlam adımlarla yürümek için doğru temellerin atılması mümkün olmaktadır. Geçmişte orta okulda öğrenilmeye başlanılan yabancı dil bilgisi günümüzde ilkokulun ilk yıllarında görülmeye başlandı. Erken yaşların kalıcı değerlerin öğrenilmesinde çok etkili olduğunun bilincine varılmasıyla birlikte yabancı dilde olduğu gibi sonraki yaşlarda okutulup öğretilen pek çok konuya erken yaşlarda da yer verilmeye başlandı. Sözü edilen değerler ve bilgiler ilkokul kitapları arasında da yerini almış oldu. Kesintisiz ve sürdürülebilir eğitim metotlarıyla öğrenme kolaylaşırken kalıcılığı da artmaya başladı. Soru bankalarındaki sorular düz ezber halinden öğrenilenlerin kazanılması ve kazanımların artırılmasını amaçlar niteliğe evirildi. Tüm dersler için zengin bir materyal topluluğunun oluşmuş olması günümüz öğrencilerinin ne kadar şanslı olduklarını da göstermektedir.

İlkokul Soru Bankaları

Birinci sınıflara yönelik olarak sadece tüm dersler soru bankası hazırlanmıştır. Okuma yazmaya yeni başlandığı için bu seviyedeki öğrencilerin yorulmaması amaçlanarak görsellik ön planda tutulmaktadır. 2. Sınıf ve 3. Sınıflar için üç konu başlığında kitaplar satışa sunulmaktadır. Aynı zamanda tüm dersler bir kaynakta bulunsun isteyenler için de tek kitap çalışmaları yer almaktadır. Cevap anahtarları genellikle her bir kaynağın en arka sayfalarına yerleştirilirken bazı yayın evleri test sonlarına yerleştirmeyi tercih ederler. Kitap sonuna yerleştirilmiş cevap anahtarlarını ebeveynin kopartması doğru bir iş olacaktır. Böylece soruların çözülmesi esnasında çocuğun cevap anahtarına bakmasının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda anne ve babaların sonuçları daha doğru bir şekilde değerlendirmesi sağlanacaktır.

İlkokul Konu Anlatımlı Kitapları

Soru bankası ile birlikte konuların kısaca anlatıldığı kitapların basımı gerçekleştirildiği gibi sadece konu anlatımına yer verilen kitaplar da öğretmenler ve veliler tarafından tercih edilmektedir. Soru bankalarında olduğu gibi konu anlatımlı kitaplarda da tek kitap ve her bir dersin ayrı ayrı yer verildiği kitap seçenekleri bulunmaktadır. 2 ve 3. Sınıflar için Türkçe kitabı, hayat bilgisi ve Matematik kitabı olarak üç branşta satışa sunulan konu anlatımlı kitaplar 4. Sınıf konuları daha geniş olduğundan dolayı hayat bilgisi yerine sosyal bilgiler ile fen ve teknoloji bilgilisi olarak ayrılmış halde sunuluyor. Bunun yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi ile birlikte İngilizce dersine yönelik kaynaklar da mevcuttur. Kaynaklarda vurgulanmak istenen yerler çeşitli renklerle canlandırılarak okuyucunun aklında kalıcı bilgiler haline gelmesinin önü açılmaktadır. Yarıyıl tekrar kitaplarında birinci dönem derslerinde görülen konuların tekrar edilerek pekiştirilmesi amaçlanırken yaz tatiline yönelik olarak hazırlana kitaplarda ise bir üst sınıfa adaptasyonun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Derse göre hazırlanan kitaplar ise her zaman rağbet gören kaynaklardır. Öğrencinin anlayabileceği tarzda, renkli, yönergeli , özet ve hap bilgilerin ekstra olarak verildiği cıvıl cıvıl eserler öğrencinin derse kolay uyum sağlamasına ve odaklanma gücünü artırmasına yardımcı oluyor. Sosyal hayata ilk adımın atıldığı ilkokul döneminde verilecek eğitim için yeterli donanıma sahip kaynakların çocuklarımızın elinde bulunması ve doğru yöntemlerle bilgiyi edinmelerinin sağlanması gelecek hayatlarındaki başarıyı da etkileyici niteliktedir.

İlkokul Deneme Sınavları

İlkokulun her sınıfı için ayrı ayrı kaynakların hazırlandığı günümüzde 2. Sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları, yaprak testler ve kazandıran testler adı altında zengin kaynak çeşitleri ile karşılaşılmaktadır. 3. Sınıf öğrencisine yönelik olarak denem sınavı ve yaprak testlerin yanı sıra dikkat kazandırma eğitimi veren setler de mevcuttur. 4. Sınıf eğitimi alanlar için ise yıl boyunca okutulan müfredat çerçevesinde dikkatli bir şekilde hazırlanmış yaprak testler, fasikül ya da kitap şeklinde satışı yapılan deneme sınavları, dikkat artırıcı eğitim setleri yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Soru bankaları ise tüm dersler için ayrı ayrı olabildiği gibi tek kitap olarak da yayımlanarak önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Her bir deneme sınavı kitabında ortalama olarak 5 adet deneme bulunur. Sömestr tatili dışındaki her ay bir deneme yapılacak şekilde hazırlanan sınavlar ile çocukların yeni öğrendikleri bilgilerle önceki aylarda öğrendikleri bir arada önlerine konulduğundan dolayı öğrenciler eski bilgilerini en az 5 defa  sınamış olurlar. Bir sonraki denemede yeni öğrendiklerinin ekleneceğini göz önünde bulundurarak çalışmalarını planlamasının da öğretildiği süreçle öğrenciler yeni kazanımlar elde ederler. Bunun yanı sıra müfredatta yer alan tüm konulardaki durumu ile her ay karşılaşmış olması bilgilerin kalıcılığını olumlu yönde etkilemektedir. Bazı yayınevleri hazırlamış oldukları eserlerde bulunan sınavlara tarih önerisi ekleyerek kaynaktan yararlanan öğrencilerin aynı zamanda sınavı uygulayıp sonuçlarını interaktif ortamda paylaşmasını temin etmekte, farklı şehirlerde ve farklı okullarda öğrenim gören pek çok öğrenci içindeki durumları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadırlar.

İlkokul Kitapları

  1. Sınıf kitapları arasında tüm dersler soru bankası, Türkçe Matematik hayat bilgisi, İngilizce, yaprak testler, deneme sınavları, hikaye setleri, dikkat güçlendirme setleri, eğitim CD setleri, kazandıran setler, tatil kitapları, okuma kitapları, sözlükler ve atlaslar yer alır. 3. Sınıf kitapları içinde tatil kitapları, eğitim setleri, sözlükler, atlaslar, tüm dersler , fen bilimleri, hayat bilgisi, İngilizce, yaprak test, Türkçe , eğitim CD’leri, matematik , soru bankası, hikaye setleri, 100 temel eser, deneme sınavı, deyim kartları ve Atasözleri kartları bulunmaktadır. 4. Sınıf eğitim araçları arasında ise sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen ve teknoloji bilimleri diğer alt sınıflardan farklı olarak eklenen ders kaynaklarındandır. Diğer dersler için mevcut olan kitaplar dördüncü sınıfın gerektirdiği nitelikte birleştirilmiş kitap şeklinde ya da ayrı ayrı olarak kullanıma sunulmaktadır. Tüm bu eğitim materyallerinin yanı sıra akıllı defter uygulamaları, elektronik kitaplar, interaktif uygulamalar da yararlanmaları amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak eksikliği yaşama ihtimali bulunmayan çocukların mevcut kaynaklar ile başarılı bir eğitim hayatı sürdürmesi mümkündür. Dikkat güçlendirme setleri ile çocukların kendi yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanmış materyallerle dikkati ve verimliliği artırmaları için gereken tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Öğrencilerin tüm materyalleri en üst düzeyde değerlendirmeleri iyi bir planlama yapmalarına ve programlı olmalarına bağlıdır. Sıkılmadan, yorulmadan, eğlenerek öğrenme metoduyla bilgi ve donanım elde etmeleri adına yapılması gereken en önemli şey vakit ayırmak olacaktır. Ortaokulda liseye, üniversiteden iş hayatına adım atmaya kadar karşılaştığı pek çok noktada sorulan soruların temelinin sağlam atılması adına iyi hazırlanmış soru bankası, konu anlatımlı kitap ve test kitaplarının edinilmesi başarıyı da beraberinde getirecektir. Hazırlık sürecinde bol soru çözmenin yanı sıra kendine ve ailesine de zaman ayırmayı ihmal etmemelidir. Bu nedenle sınava kafa olarak da dinç olarak girmelidir.

 

11 sonuç gösteriliyor