Ortaokul Kitapları

TEOG’un yerine geçen Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) yürürlüğe girmesiyle bu sınava hazırlananlar için ayrı bir telaş başladı. Eski sisteme göre hazırlanan soru bankası ve diğer kaynaklar geçerliliğini yitirdi. Bu bakımdan yeni sisteme uygun konu anlatımları olan ve çözümlü sorulara yer veren, ayrıca kaliteli deneme sınavı içeriklerine sahip kaynaklar bir adım öne çıkmaya başladı. Ortaokuldan mezun olma durumu bulunan öğrencilerin %70’i ikametgah adreslerine yakın bölge okullarına kayıt yaptıracağından kalan %30’a girme adına proje okullar adı verilen nitelikli liselere gitme söz konusu olmuştur. Bu nedenle LGS’den yüksek puan almak gerekecektir. LGS’ye uygun konu anlatımlı kitap ihtiyacının yüksek olduğu bu hazırlık sürecinde bol miktarda soru çözmek gerekecektir. İyi bir ders çalışma programı ile bu sınavdan yüksek puan almak suretiyle kaliteli bir lisede okumak mümkün olacaktır. Konu çalışmaya, soru çözmeye ayrılan zamanın yanı sıra sosyalleşme adına da faaliyetlerde bulunma ihtiyacı bulunmaktadır. Sınava hazırlık sürecinde önemli bir motivasyon kaynağı olan bu faaliyetler sınava daha zinde ve hazır bir şekilde girmenin de yolunu açmaktadır. Doğru kaynaklardan yapılacak konu tekrarları ve çözümlü sorularla bu konuların pekiştirilmesi her sınavda olduğu gibi LGS için de geçerlidir. LGS müfredatına uygun soru bankaları ve denemeleri çözülerek bu bilgilerin pekiştirilmesi ve sınava hazır bir şekilde sınav gününü beklemek büyük önem taşımaktadır.

LGS’de Hangi Kaynak?

4+4+4 sisteminin ortaokul ayağı olan 5-8. sınıflarda alınan derslerin yanı sıra LGS kaynaklarında yer alan pratik çözümlere hakim olmak sınava hazırlıkta önemli bir adımdır. Zira bu sınav da bilginin yanı sıra soruya süratli bir biçimde yanıt vermeyi esas almaktadır. Bu bakımdan 5. sınıf müfredatından başlayan ortaokul derslerinde başarılı olmak bir yere kadar adaylara yardımcı olmaktadır. Ancak pratik çözümlerle zamanı doğru kullanmak bu sınavın önemli bir detayını oluşturmaktadır. Aynı şekilde 6. sınıf öğrencilerinin de şimdiden sınava hazırlık konusunda sınıfının gerektirdiği kadar hazır olması gerekir. Bunun için test tekniğini geliştirme adına derslerinin dışında da test çözmesi onların menfaatlerine bir durumdur. Sistemini adı ne olursa olsun 7. sınıf öğrencileri de aynı şekilde sınıfları itibariyle sınava hazırlık yapma durumundadırlar. LGS’ye hazırlık işini 8. sınıf yılına bırakanları ise bazı zorluklar beklemektedir. Bu zorlukların başında müfredat konularının yetişmesinin yanı sıra test tekniği adı verilen doğru bilgi ile süratli soru çözme becerisinin oturmasının zaman almasıdır. Bu yüzden lise sınavlarına giriş yılı olan sekizinci sınıftan önce bu sınava hazırlık yapmakta büyük fayda bulunmaktadır. Beşinci sınıf, ortaokula adaptasyon süreci gibi değerlendirilse de 6 – 7. Sınıflarda kesinlikle ders dışında da test çözülmesi önemlidir. Elbette teste boğularak sosyal yaşamdan ayrı durulması anlamı çıkarılmamalı, öğrencilerin sevdikleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Sınava Hazırlıkta Doğru Kaynağın Önemi

Sadece LGS değil, lise sonrasında da hayatın her aşamasında gerekli bir ders olan Matematik bu sınavın önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Çarpanlar ve Katlar, Kareköklü İfadeler, Üslü İfadeler, Basit Olayların Olma Olasılığı, Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler, Üçgenler, Dönüşüm Geometrisi, Doğrusal Denklemler, Eşlik ve Benzerlik, Eşitsizlikler, Denklem Sistemleri, Veri Analizi ve Geometrik Cisimler bu dersten gelecek LGS sorularının içeriğini oluşturmaktadır. Bol soru çözme ve test tekniği gerektiren bu ders için konu anlatımı içeren kaynaklarla konu açığı kapatılmalıdır. Sınava az bir süre kala ders çalışmanın yanı sıra dinlenme ve kaliteli zaman geçirme yoluna gidilmelidir. Aynı şekilde Tarih dersi konusunda da doğru bir şekilde hazırlık yapmakta fayda vardır. Her gencin kendi tarihini ve dünya tarihini doğru okuması ve yorumlaması aynı zamanda kendi değerlerine bir saygının ifadesidir. Bu nedenle söz konusu derse ezbere dayalı değil, severek ve anlamaya çalışarak hazırlanmakta büyük fayda bulunmaktadır. Konu anlatımı bakımından zengin, anlaşılabilir bir kaynaktan konu çalışmak, çözümlü sorularla konuyu pekiştirmek bu konuda da yapılacak çok önemlidir. Türkiye Tarihi’nden Tarih’in genel kavramlarına kadar uzanan LGS konuları genel hatlarıyla okunup anlaşıldıktan sonra bol soru çözerek ve çözümlü sorulara eğilerek bu konuda tam bir hazırlık yapılmış olunur.

Sosyal Bilgiler Konuları ve LGS

Tıpkı “Tarih” konusunda yapılması gerektiği gibi İnkılap Tarihi alanında da sadece sınava hazırlık amaçlı değil, öğrenilmesi gereken konular olarak değerlendirme yapmak gerekir. Atatürk’ün hayatı, Misakı Milli, Kurtuluş Savaşı, Sakarya Savaşı, 30 Ağustos Büyük Taarruz, Cumhuriyet, Kabotaj, Harf Devrimi gibi konular başta olmak üzere kendi tarihimizi şuurlu bir şekilde öğrenmekte büyük fayda bulunmaktadır. Üniversite sınavlarında da bulunan bu dalda derinlemesine bilgi sahibi olmak, çözümlü sorularla ya da konu anlatımlı kitaplar yardımıyla konuları pekiştirmek önemlidir. Ayrıca bol soru çözmek suretiyle çıkması muhtemel sorulara hazırlıklı olmakta büyük fayda bulunmaktadır. Sözel bir alan olması bakımından Sosyal Bilgiler ezbere dayalı bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu kısmen doğru olsa da yapılacak denemeler, soru çözümleri ve çözümlü sorularla birlikte pekiştirilmesi gereken bir alandır. Sadece liseye girişte değil üniversiteye geçişte de karşınıza çıkacak olan bu alan, düzenli çalışma ve bol soru pratiği ile aşılacak bir alandır. Ezberlenen bilgilerin unutulması da kolay olduğundan yukarıdaki tarzda çalışıldığı takdirde verimli olacaktır. İnkılap tarihinin yanı sıra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi de soru gelebilecek bir sosyal bilimler alanıdır. Yaratılıştan ibadetlere, Allah inancından paylaşmaya kadar birtakım konular soru olarak gelmektedir. Bu yüzden bu ve benzer konularda kaliteli içeriklere sahip kaynak kitaplardan yararlanarak bol soru çözmeli ve çözümlü sorular üzerinde durulmalıdır.

LGS İngilizce ve Türkçe’de Ne Yapmalı?

Liseye giriş sınavında İngilizce önemli bir dönüm noktasıdır. Zira öğrenciler diğer konularda okullarında yeterli malumata sahip olduktan sonra sınava hazırlık sorularıyla bu alanda başarıyı sağlayabilmektedir. Ancak konu liseye hazırlık olunca öncelikle aşağıda verilecek başlıklarda gramer konusunda pekiştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Friendship, teen life, cooking, communication, the Internet, adventures ve chores gibi bazı temel konular bulunmaktadır. Bu konuda gelen diyalog soruları ve metin soruları çözülmesi söz konusu alanda yapılması gereken adımlar arasındadır. Seviyeye uygun küçük kitaplar okunmak suretiyle de bu sınava bir nevi hazırlık yapılabilmektedir. İngillizce sadece LGS için değil üniversite sınavında da gereklidir. Aslına bakılacak olursa hayatın tamamında İngilizce’ye ihtiyaç duyulmaktadır. LGS’nin Türkçe kısmı da kolay gibi görülen ancak sürpriz yanlışların yapıldığı bir alandır. Ana dilimiz olması itibariyle bu konuya da hassasiyet göstermek durumundayız. Gerek üniversite gerekse de meslek sınavlarında da bu alandan sorular gelmektedir. Sözcükte, cümlede ve parçada anlam, ses bilgisi, noktalama işaretleri, yazım (imla) kuralları, cümlenin ögeleri, fiilimsi(eylemsi), fiillerde çatı, cümle vurgusu, anlatım bozuklukları, cümle çeşitleri, yazı (metin) türleri, söz sanatları Türkçe’den gelecek konular arasında yer almaktadır. Kaliteli bir kaynaktan konular hakkında olası açıklar kapatılarak işe başlanmalıdır. Ardından çözümlü sorularla pekiştirme yoluna gidilmeli, denemeler ve konu testleriyle test tekniği ve hızı yakalanmalıdır. Belli bir tempo yakalandıktan sonra sosyal hayata da vakit ayırmakta büyük fayda vardır. Zira sınava ne kadar dinç bir zihinle girilirse soruların kavranması ve çözüme geçilmesi o kadar rahat olacaktır.

1–16 / 245 sonuç gösteriliyor