TYT – AYT (YKS) Kitapları

Bildiğimiz gibi geçtiğimiz yıl değişen sisteme göre YGS ve LYS yerine TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) geldi. YKS’nin ikinci oturumuna ise AYT (Alan Yeterlilik Testi) adı verildi. TYT’de Türkçe, Temel Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinden oluşan test, soru sayısıyla ilişkili olarak belirlenmiştir. Türkçe’nin ağırlığı %33, Temel Matematik’in %33, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinin ağırlığı ise %17’şer olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere sınavların ağırlığı Türkçe ve Matematik’te yoğunlaşmıştır. 2 oturuma bölünen TYT er adayın bir puanını hesaplanacak. Bu bakımdan değişen sistem ışığı altında sınavlara doğru kaynaklardan çalışmanın önemi bir kat daha artmıştır. Bol bol YKS deneme çözümü yapılmalı ve soru kalitesi yüksek kaynaklar tercih edilmelidir. Öte yandan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin soru mantığına yakın deneme seti temin edilmeli ve bol soru çözülmelidir. Örneğin YKS Matematik dalında müfredata dahil konularda konu anlatımının yanı sıra soru bankalarına da büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenli ders çalışmanın yanı sıra sosyal aktivitelere de zaman ayırmak, sınava psikolojik açıdan iyi hazırlanmak için gereklidir. Hangi kaynaklardan çalışılırsa çalışılsın, dinlenmeye yeterli zaman ayırılmadığı takdirde sonuç sevindirici olmayacaktır. Bu bakımdan kaynak seçimi kadar kendini ruhsal yönden de sınava hazırlamak büyük önem kazanmıştır. Sınavdan sonraki eğitim hayatı ve sosyal yaşamı göz ardı etmemelidir.

Hangi Kaynak?

Değişen sınav sistemleri ve soru sayılarına bağlı olarak hangi kaynaktan çalışılması gerektiği önemli bir soru olarak öğrencilerin ve velilerin ortak merak konusu olmuştur. Örneğin YKS Türkçe ele alındığında yeni sistemin konularına uygun kaynak seçimi yapılmalıdır. Eski sistemi olan YGS ve LYS konularının pek çok kısmı artık YKS kapsamına girmiyor. Bu bakımdan son sisteme uygun olan, zengin içerikli ve kaliteli sorular içeren kaynaklara ihtiyaç söz konusudur. Öte yandan YKS Edebiyat soruları için de yeni sisteme uygun kitaplar seçilmelidir. Üniversite hayalleri kuran gençlerin sınav deneyimini artırmaları adına bol soru çözmeleri, gerekirse konu tekrarı yaparak denemelerle bu bilgilerini pekiştirmeleri şarttır. Farklı öğretim teknikleriyle yazılan yeni nesil üniversite hazırlık kitapları öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı sağlamaktadır. Soru çözme becerisinin yanı sıra okuma hızının sağlanması için ders kaynaklarının yanı sıra bol okuma yapmanın önemi büyüktür. Soruyu çözmenin yarısı, belki de daha fazlası soruyu hızlı okuyarak anlamaktan geçmektedir. Zorlanılan konularda konu tekrarı yapmak yerine bol miktarda çözümlü sorulara eğilme yoluna da gidilebilir. Bu sayede konu tekrarı yaparak zaman kaybı yaşanmayabilir. Her öğrencinin okuma hızı, anlama kapasitesi ve çözüm yeteneği ayrı olduğundan bu konuda takdir öğrenciye kalmaktadır. Kaynak bakımından doğru öğretim teknikleriyle yazılmış, kaliteli içeriğe ve sınavda çıkması olası sorulara yer vermesi bakımından ideal kaynaklara ihtiyaç vardır.

YKS Yabancı Dil Kitapları

Sadece üniversite hazırlığında değil, üniversite hayatı ve sonrasındaki iş hayatı için en büyük gereksinimlerden birisi şüphesiz yabancı dildir. İngilizce başta olmak üzere yabancı dil eğitimi kimi zaman yeterli kalmamakta, ikinci hatta üçüncü yabancı dil arayan işlerin sayısı hızla artmaktadır. Bu bakımdan YKS yabancı dil kaynaklarının sadece üniversite hazırlığı için değil bundan sonraki hayatı etkileyecek bir unsur olarak sınavın sonrasına da hitap etmesi önemlidir. Zira üniversite sonrası YDS, YÖK-DİL, TOEFL ve IELTS gibi sınavlar söz konusu olacaktır. Örneğin YKS İngilizce 8 – 11. Sınıflarda işlenen konulardan çıkacak sorulardan oluşsa da müfredata paralel farklı gramer ve metinlerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Gramer bilgisini ölçmesinin yanı sıra metin okumalarında hız ve okuduğunu anlama büyük öneme sahiptir. Zaman kısıtlı olduğundan metin okuma hızını artırma adına YKS haricinde de bol İngilizce hikayeler ve diğer yazılı metinler okunabilir. Farklı soru kaynaklarından da soru çözme ihtiyacı söz konusu olabilir. Kelime bilgisi, dil bilgisi, cloze test, cümle tamamlama, İngilizce metni Türkçe’ye çevirme, Türkçe’den İngilizce’ye çeviri, paragrafa en yakın anlamı tespit, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma, verilen hallerde söylenecek ifadeyi tespit etme, diyalogları tamamlama gibi konular İngilizce kısmının temel konularını oluşturmaktadır. Bunları bilmek bir mesafe alma adına önemli olsa da daha mühim olan bol soru çözmektir.

Coğrafya, Tarih, Biyoloji, Fizik Kitapları

Sosyal bilimlerden birisi olarak Coğrafya ve Tarih, sadece üniversiteye hazırlıkta değil, ülkesini ve dünyayı anlama adına önemli konulardır. Bu yüzden de üniversite sınavında sorulmakta ve adayın bu konularda farkındalığı olup olmadığı test edilmektedir. Örneğin YKS Coğrafya sorularında ülkemiz beşeri ve fiziki coğrafyasının yanı sıra dünya coğrafyasından da sorular gelebilmektedir. Doğal sistemler, beşeri sistemler, mekansal sentez Türkiye, küresel ortam (bölgeler ve ülkeler), çevre ve toplum, ekonomik faaliyetler bu sınavda sorulacak soruların kapsamını ifade etmektedir. Sosyal bilimlerden YKS Tarih ise tarih biliminden İslam Tarihi ve Uygarlığına, Osmanlı Devleti’nden Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri’ne kadar geniş bir tarih bilgisi gerektirmektedir. Öte yandan Fen bilimlerinden birisi olan YKS Biyoloji konusunda da kaliteli kaynaklardan yararlanma ihtiyacı bulunmaktadır. Biyolojinin tanımı, hücrenin yapısı ve işleyişi, kalıtım, insanlarda üreme sistemi, ekosistem ekolojisi, duyu organları, genden proteine, bitkisel dokular, kominite ve popülasyon ekolojisi de Biyoloji YKS konuları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan diğer konu başlıkları ile birlikte bütün Biyoloji konularını iyi bilinmesi ve bol soru çözülmesi büyük öneme sahiptir. Diğer bir fen bilimi alanı olan YKS Fizik diğer fen bilimleri alanlarına kıyasla öğrenmesi ve soru çözmesi zor bir alan olarak kabul edilmektedir. Bu sorunun en büyük çözümü, kaliteli içeriğe ve pratik çözümlere sahip kaynaklardan çalışmaktır.

Üniversiteye Hazırlıkta Kitaplar ve Dahası

Biyoloji ve Fizik dışında üniversite sınavında sorulan diğer bir alan ise organik kimya olarak belirlenmiştir. Her üç bilime yönelik kaliteli içerik ve pratik çözümlere yer veren kaynaklar her zaman çok satmaktadır. Bu bakımdan da YKS Fen Bilimleri konularını içeren, fazla – gereksiz bilgilere yer vermeyen, kompleks gibi görünen sorulara hızlı ve pratik çözümler sunan kitaplar ihtiyaç büyüktür. Kaynakların fen bilimleri alanında uzman kişilerce yazılması ve baskı kalitesinin de yüksek olması genel beklentiler arasındadır. Konu anlatımı bakımından üniversite adaylarını bıktırmayan, Türkçe’nin genel kurallarına uygun ve zengin içerikteki YKS konu anlatımlı kaynaklara öğrenciler büyük ihtiyaç duymaktadır. Yapılacak deneme sınavları ile hangi alanda ne kadar konu eksiği olduğunun tespit edilmesi, sınavlara hazırlıkta büyük öneme sahiptir. Konu anlatımının açık ve anlaşılabilir bir dilde yazılmış olması, sınava yönelik konular hakkında derinleme bilgi vermesi elzemdir. Bu bakımdan kaynak seçimi yapılırken bu hususa dikkat edilmelidir. Anlaşılamayan bir konu olduğunda konu anlatımının yanı sıra çözümlü sorulara da yer veren kaynaklara da öncelik vermelidir. Geçmiş yıllarda sorulan soruların çözümleri sonraki yıllarda çıkacak sorular hakkında fikir verebilmektedir. İster Türkçe, ister Matematik, ister Sosyal Bilimler isterse de Fen Bilimleri olsun sınavda başarı için doğru kaynak tercihinde bulunmak önemlidir. Yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat ederek yapılacak doğru kaynak tercihi daha iyi bir üniversiteyi kazanmak için önemli bir anahtardır. Sadece üniversite hayatını değil, hayatın daha sonraki yılları için de önemli bu sınavda bütün adaylara başarılar dileriz.

1–16 / 215 sonuç gösteriliyor